4-kurs

5430100-Qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalashtirish

5430100-Qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalashtirish

5430100-Qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalashtirish

5430100-Qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalashtirish

5111000-kasb ta`limi (qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalshtirish)


5430100-Qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalashtirish

5111000-kasb ta`limi (qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalshtirish)