Parranda, baliq, asalari va mo'ynali xayvonlar kasalliklari kafedrasi