Parazitologiya va veretinariya ishini tashkil etish kafedrasi