Hayvonlar fiziologiyasi, biokimyosi va patalogik fiziologiya kafedrasi