Qorako'lchilik, yilqichilik va ipakchilik kafedrasi