5320500 Biotexnologiya (veterinariya, chorvachilik,

dorivor va oziqabop o’simliklar)
5410600 Zooinjeneriya (turlaribo’yicha)
5440100 Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo-
yicha)
5440300 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya
ishlari
5440400 – Veterinariya sanitariya ekspertizasi
5411400 – Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi