Hayvonlar genetikasi, seleksiyasi, urchitish va ko'paytirish kafedrasi