5440300- Ветеринарная диагностика и   лабораторная работа

5440200-veterinariya farmatsevtikasi

5440300 – Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari ta'lim yo'nalishi uchun