Agrotexnologiya, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish kafedrasi.