4-kurs

5440200-Veterinariya farmatsevtikasi

5440200-Veterinariya farmatsevtikasi

5320500- Biotexnologiya (veterinariya, chorvachilik dorivor va ozuqabop oʻsimliklar)

5410200 –Agranomiya (yem-xashak ekinlari)

5411300 – O‘simlikshunoslik (Yaylov-cho‘l o‘simlikshunosligi)