Biotexnologiya va chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari fakulteti