3-kurs

5410600-Zooinjeneriya (baliqchilik) ta'lim yo'nalishi talabalari uchun  ma'ruza,  amaliy va laboratoriya darslari